บุหรี่ไฟฟ้าคือหลุมลึกลับ

ที่มา : กรมควบคุมโรค


“บุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ Gen5” มุ่งล่าเหยื่อเยาวชน

ที่มา : เว็บไซต์ Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ


โทษของบุหรี่ มีผลต่อสุขภาพและคนรอบข้าง

ในควันบุหรี่มีสารนิโคติน
ครอบครัว สังคม : เกราะป้องกันเด็กไทยห่างไกลบุหรี่

เกราะป้องกันเด็กไทยห่างไกลบุหรี่


บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า

ภัยคุกคามเยาวชนทำลายสุขภาพ ทำร้ายคนรอบข้าง


บอกลาสิงห์อมควัน

ลด ละ เลิก บุหรี่ ด้วยสมุนไพรไทย