วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ไมเคิล แนกกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “รณรงค์ไม่สูบบุหรี่” ในโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ (No Smoking Campaign Activities under “Health Week 2018”) เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาการประกวดวาดภาพ มีดังนี้

1.นางสาวพัฒน์นรี บุญญเมธานันท์   รางวัลชนะเลิศ

2.นางสาวมาริสา หงษ์น้อย               รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 1

3.นางสาวภรภัทร อภิญญานันท์       รางวัลรองชนะเลิศอันที่ 2

Post โดย saran.jun

10 เทคนิคการเลิกบุหรี่สารพิษในควันบุหรี่ความรู้สู้ภัยบุหรี่