มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และผู้แทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในปี 2567 ณ ห้องประชุม 515 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์