พิธีมอบรางวัล รางวัล “นักเตะดาวรุ่งสุขภาพดี ห่างไกลบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่”

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดย คุณกนกรัตน์ นพโสภณ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบรางวัล “นักเตะดาวรุ่งสุขภาพดี ห่างไกลบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ในการแข่งขัน Mahidol University Futsal League ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดย งานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดยได้คัดเลือกจากตัวแทนนักศึกษาทีมนักเตะที่ได้รางวัลชนะเลิศ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนนักศึกษาได้ โดยประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวเกวลิน หวังฤทธิไกรกุล จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประเภทชาย ได้แก่ นายชิษณุ จิตชินคุณาวงศ์ จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา โดยมี คุณกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณจุฬารักษ์ เครือจันทร์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี