กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลั.ยปลอดบุหรี่” ในงาน “มหิดลลอยบัว 2566”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ในงาน “มหิดลลอยบัว 2566” จัดขึ้นโดย สโมสนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  • การประชาสัมพันธ์ มาตรฐาน 7 ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการ
  • บอร์ดแทนใจ ให้เพื่อนไม่สูบบุหรี่
  • MU Man เป่า ยิง ฉุบ ไม่เอาบุหรี่