การประชุม "มหกรรมคลินิคฟ้าใส มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่"

วันที่ 23 มี.ค.2560 ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม "มหกรรมคลินิคฟ้าใส มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่" นำเสนอประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ อาคารเฉลิมบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

Post โดย saran.jun
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University