วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ “No Smoking Campaign Activities under Health Week”

วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559  นายไมเคิล แนกกลิส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิด โครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ No Smoking Campaign Activities under Health Week” ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ในช่วงของสัปดาห์เพื่อสุขภาพ (Health Week) โดยได้รับความร่วมมือจาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และ คลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา 1210 และบริเวณ Study Area ชั้น 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมาก เข้ารับการตรวจคัดกรองระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลมหายใจ และฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาสูบ และผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณธงชัย นิลน้ำเพชร ผู้ป่วยไร้กล่องเสียง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น การรับบริจาคโลหิต การให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ การเดินรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดย สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อรวมพลังผลักดันวัยรุ่นยุคใหม่ ให้ห่างไกลจากพิษภัยของบุหรี่

Post โดย saran.jun
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University