ม.มหิดล รับรางวัลเพชรนครา ประเภท "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่" ดีเด่น ประจำปี 2558

วันที่ 23 มีนาคม 2559 แพทย์หญิงอัมพร กรอบทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล "เพชรนครา" จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประเภท "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่" ดีเด่น ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไท

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ รวมทั้งให้การรักษาผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง จนมีผลงานดีเด่นในด้านการบำบัด และควบคุมการบริโภคยาสูบ เป็นผลให้คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเกณฑ์สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่าง จึงได้มอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นเกียรติแก่ทางมหาวิทยาลัย

Post โดย saran.jun
   
   
   
   

  HOME | Policy | Activity | Complain   © All Right Researve
Mahidol University