รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต ได้รับ “รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี 2561”

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับ “รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ดีเด่น ประจำปี 2561” ด้านวิชาการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมี นางอริยา ธัญญพืช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Post โดย saran.jun

10 เทคนิคการเลิกบุหรี่



สารพิษในควันบุหรี่



ความรู้สู้ภัยบุหรี่